Yaylaların meydana çıkmas

01-09-2015

Film Bilgileri
Yaylaların meydana çıkmas
6.379 kişi izledi.

Yaylaların meydana çıkmasının başka bir açıklaması da öğren¬cinin bu duraklama devresinde daha yüksek bir tepki şekli kazanmak¬ta olduğudur, öğrenci yayla devresinde daha az verimli, daha basit bir öğrenme ve tepki şeklinden daha verimli ve daha karmaşık bir şekle geçiş halinde bulunmaktadır. Meselâ okumada, ankara escort öğrenci fonetik kısımları kelimeler halinde veya kelimeleri kelime grupları halinde birleştirmeyi öğrenmektedir, öğrenci daha büyük birleştirmeleri yap¬mayı becerdiği zaman yayladan kurtularak ilerlemeye başlıyacaktır. Antmetikte toplama yeteneği, bir defada bir sayı ile başka bir sayıyı toplıyabildiği zamandan ziyade birçok sayıları birden toplamayı öğ¬rendiği zaman ilerleme kaydedecektir. Öğretmen çocuklann kendile¬rine göre uğrad’klan güçlükleri çözmekte yardım ederse çalışmada ilerleme meydana gelebilir. Tek parmakla daktilo yazmaya alışkın biri bütün parmakların kullanılmasını ve klavyeye bakmadan yazmayı
gerektiren bir metotla yazmayı öğrenmeğe kalkışınca bir yayla devre sine girebilir. Başlangıçta ortada hiçbir gelişme görülmiyebilir, escort ankara hattâ icranın kötüleştiği bile olur. Fakat bir çalışma devresinden sonra ya*, ma mahareti daha yüksek bir seviyeye ulaşacaktır. İnsan bildiklerini prensipler halinde genelleştirip sonra da bunlan özel durumlara uv. gulıyabilecek hale gelinceye kadar düşünmesinin seviyelerinde yayla devresi geçirebilir. Bunu yapmadan önce kazandığı bilgileri az çok ay¬rı bir şekilde kullanır, onlan mantıkî kavram kalıpları halinde birleş- tiremezdi. Böylece anlaşılıyor ki bir öğrenci aşağı bir icra seviyesinden daha yukarı bir seviyeye geçiş sırasında yaylaya girebilir.
Basitten karmaşığa doğru karmaşıklık derecesi değişen çalışma seviyelerinden söz etmekteyiz. Çoğu defa böyle basitten karmaşıklığa doğru gidişe mertebeli düzenlenme (hiyerarşik organizasyon) derler. Basit alışkanlıklar ve hünerler daha karmaşık alışkanlıklar ve hüner¬ler halinde birleştirilir meydana gelen bu karmaşık ve bileşik alışkan¬lıklar, hünerler daha da karmaşık fakat daha verimli bir davranış ha¬linde düzenlenir, öğrenme konusunun içine aldığı bilgi ve maharetle¬rin mantıklı bir şekilde düzenlenmelerinin çoğunda bu mertebeli dü¬zenlenme göze çarpar, meselâ matematikte muhteva en basit toplama işleminden Einstein gibi bir bilginin son derece karmaşık denklemle¬rine kadar çeşitli basamaklar halinde sıralanmasında böyle bir durum vardır. Konunun muhtevası gittikçe artan bir şekilde basitten, ancak birkaç kişinin anlıyabileceği derecede karmaşık olana doğru düzen¬lenir. öğrencilerin varabilecekleri, çıkabilecekleri seviyeler farklıdır. Gücü zayıf olan bazıları en basit seviyenin bile ötesine geçemez; ço¬ğunluk orta seviyelere ulaşır, birkaç kişinin gücü de en karmaşık sevi¬yelere kadar çıkmalarına yeter. Yapma hiyerarşisi teorisine göre yay¬la, öğrencilerin daha karmaşık ve daha verimli bir yapma tipine yük¬selme için kendilerini ayarlamakla ve hazırlamakla uğraştıkları bil süredir.

Filmden Kareler
Resim Eklenmedi
Benzer Filmler
Sinema Filmi izle | Film izle, Full Hd Film izle, 720p Film izle
  • Facebook
  • Twitter
  • Rss
izmir escort izmir escort izmir escort bodrum escort
Kolonya Cumhuriyeti izle